Visie van wetenschap & Acupunctuur

Reductionisme
Wat is gezondheid en hoe ontstaan ziekten? Dit zijn moeilijke vragen over complexe onderwerpen. Om een complex onderwerp te kunnen begrijpen kan dit aangepakt worden door het onderwerp eerst te splitsen in delen en die dan nader te bestuderen. Bij een heel complex onderwerp worden deze delen steeds weer verder verdeeld totdat een niveau bereikt is dat uiteindelijk te analyseren valt. Dit wordt een reductionische aanpak genoemd. De hedendaagse wetenschap is zeer reductionistisch en oogst met deze aanpak grote successen.

Met deze reductionistisch denkwijze kan men gemakkelijk een huis onderverdelen tot stenen, cement en alle andere bouwcomponenten. Maar al deze bouwcomponenten los bij elkaar geschoven levert nog geen huis op. De bouwcomponenten op een bepaalde manier samengevoegd levert uiteindelijk het huis op.
Een ander goed voorbeeld is een zwerm vogels. Door een individuele vogel te bestuderen is het nog niet mogelijk om het gedrag van vogelzwermen te bestuderen. Het is de dynamische interactie van de vogels onderling die samen de zwerm vormen.

Emergentie (holistisch)
Emergentie betekent dat een systeem (bijv. zwerm vogels) eigenschappen vertoont die niet in een enkel onderdeel ervan (bij één vogel) is terug te vinden. Deze nieuwe eigenschap ontstaat door de interactie van de afzonderlijke delen, zoals een vogelzwerm een eigen dynamiek heeft. Een ander voorbeeld van emergentie is het leven. Het is de dynamische interactie tussen alle cellen en moleculen die leven oplevert. Zodra de dynamiek van deze interacties stopt treedt de dood in. Dan wordt het pijnlijk duidelijk dat het leven niet een hoop cellen en moleculen is.

Wetenschap
De huidige wetenschap is zeer reductionistisch. Dit gaat zelfs zover dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg een scherpe scheiding is ontstaan tussen de specialismen. Het is zelfs zover doorgevoerd dat in een ziekenhuis ieder orgaan of systeem ook op aparte locaties wordt gehuisvest, zoals een hart- en longarts, keel-neus-oor arts, enz..
Al tweeduizend jaar wordt er reductionistisch gedacht en worden de verschillende systemen in kaart gebracht. Het resultaat is een fantastisch complexe systeem waarbij moleculen zijn ontrafeld en de meest geavanceerde metingen kunnen worden verricht. Het gaat zelfs zo ver dat het medisch handelen is geprotocolleerd alsof alles meetbaar, logisch en voorspelbaar is.

Als men emergent (oftewel holistisch) kijkt naar ziekten moet men verder gaan dan alleen kijken naar het functioneren van de organen, de concentratie aan hormonen, bloedwaardes, enzovoorts. Dit zijn weliswaar noodzakelijke ingrediënten om inzicht te krijgen in de actuele toestand van de patiënt. Maar als het daarbij blijft kan men veel essentiële zaken missen omdat het wezenlijke van het leven de dynamische interactie is.

Gevoelens bestaan niet, zij ontstaan!
Wat zijn de biologische fenomenen die hun ontstaan te danken hebben aan de dynamische interactie van de verschillende lichamelijke onderdelen? Maar ........ niet tastbaar zijn, echter wel reëel en krachtig.
Dat zijn o.a. gevoelens en zij verschijnen bij een interactie tussen biochemische systemen. Gevoelens bestaan niet, zij ontstaan! De dynamische interactie tussen twee mensen heeft vorm en kracht. In positieve zin noemen we dit liefde en in negatieve zin haat. Maar liefde en haat zijn concrete fenomenen. Zij kunnen grote krachten genereren maar het zijn geen voorwerpen en het is zelfs geen materie.
Evenzo bestaat pijn niet. Pijn is een resultaat van de complexe interactie van receptoren in weefsels, het aantal betrokken zenuwen bij de pijngeleiding, de receptoren in de synapsen, waarnemingen vanuit de omgeving, enzovoort. Puur reductionistisch bestaat pijn niet. Pijn is het resultaat van de interactie van zeer veel systemen en is als zodanig niet te meten. Maar is tevens zeer beïnvloedbaar.
Angst bestaat ook niet. Het is een niet-meetbaar resultaat van zeer veel complexe interacties inclusief ervaringen uit het verleden. Depressie bestaat ook niet als lokaliseerbaar of meetbaar onderdeel. Het is een zeer complex samenspel van weer zeer complexe interacties tussen neurotransmitters, metabolisme, afweerfuncties tot zelfs darmflora aan toe. Maar wel zo reëel en het bepaalt in hoge mate de levenskwaliteit.

Als gevoelens, pijn, angst weinig betekenis zouden hebben zou het niet zo erg zijn. Maar het tegendeel is waar. Zij zijn dominant in het functioneren van ons lichaam en staan aan de basis van onze gezondheid. De Nobelprijs voor Geneeskunde 2009 werd gegeven voor de studie die aantoont dat stressgevoelens de levensduur van de mens direct beïnvloeden. Het immuunsysteem staat in direct contact met het centraal zenuwstelsel en gevoelens sturen de mate van chronische ontstekingen. Ons hele metabolisme tot en met de darmflora wordt mede aangestuurd door onze gevoelens. Bijna alle welvaartsziekten hebben een sterke connectie met onze gevoelens.

Zolang het denken blijft hangen in de reductionistische logica onderschat men, of ziet men zelfs niet de krachten van de niet-materiële maar wel reële gevoelens zoals pijn, eenzaamheid, angst, hoop en liefde. Acupunctuur werkt krachtig in op de emergentie, de dynamische interactie van lichaam en geest. Acupunctuur is daardoor uitermate geschikt voor het verbeteren van uw gezondheid op een geheel andere manier dan de reductionische aanpak. Met Acupunctuur wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd, wat maakt dat het een natuurlijke en veilige behandelmethode is zonder bijwerkingen.

Acupunctuur Stramproy ZIGRON d.d. 11-01-2020