Acupunctuur Stramproy ZIGRON -  Privacy Verklaring          

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Acupunctuur Stramproy ZIGRON. In deze statement leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Acupunctuur Stramproy ZIGRON voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Acupunctuur Stramproy ZIGRON verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten en producten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Acupunctuur Stramproy ZIGRON, haar relaties en haar medewerkers.

Artikel 3: Minderjarigen

Acupunctuur Stramproy ZIGRON heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden slechts diensten aan minderjarigen mét schriftelijke toestemmingen van beide ouders. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Gegevensbeveiliging

Acupunctuur Stramproy ZIGRON maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Artikel 5: Bezoekersgegevens website

Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt zoals het aanmelden voor een informatieavond, aanvraag voor een consult, etc. stuurt een bezoeker een email of neemt telefonisch contact op. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en de praktijk Acupunctuur Stramproy ZIGRON. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen staan van derden;

  • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de Acupunctuur Stramproy ZIGRON, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
  • het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde de Acupunctuur Stramproy ZIGRON) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van de Acupunctuur Stramproy ZIGRON;
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van de Acupunctuur Stramproy ZIGRON, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen
De website zigron.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de Acupunctuur Stramproy ZIGRON liggen. Acupunctuur Stramproy ZIGRON is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst de Acupunctuur Stramproy ZIGRON u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

U mag Acupunctuur Stramproy ZIGRON vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Acupunctuur Stramproy ZIGRON verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Acupunctuur Stramproy ZIGRON meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing systemen. U kunt dit melden bij ons.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U hebt recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Acupunctuur Stramproy ZIGRON reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Acupunctuur Stramproy ZIGRON verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen door een antwoordapparaat en een zogenaamde oproep d.m.v. een telefoon nummerweergave. De opnames worden alleen gebruikt voor het terugbellen. De bewaartermijn van het telefoongesprek of nummerweergave worden na de terugbelactie nadien gewist.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Acupunctuur Stramproy ZIGRON