Acupunctuur Stramproy ZIGRON - ACUPUNCTUUR BEHANDELING

Met Acupunctuur wordt het zelfhelend vermogen van uw lichaam geactiveerd, er hoeft geen medicatie ingenomen te worden en daardoor zijn er ook geen bijwerkingen. Dit maakt dat Acupunctuur een veilige en betrouwbare behandelmethode is met goede resultaten. Het unieke van Acupunctuur is dat naast uw gezondheidsklacht, zoals bijv. snurken of slapeloosheid, ook de dieper liggende oorzaak van uw klacht behandeld wordt. Het voordeel hiervan is dat de klacht permanent wegblijft en u geen hulpmiddelen meer nodig hebt. U bouwt als het ware weerstand op en u zult merken dat u minder last krijgt van uw gezondheidsklacht. Geleidelijk bouwt u het verder af totdat het stopt.

Het aantal Acupunctuur behandelingen is afhankelijk van de ernst, duur en aard van uw klacht. Sommige eenvoudige of acute klachten kunnen volstaan met een gering aantal behandelingen. Een reeks van 3 tot 8 behandelingen kan al er al voor zorgen dat uw klachten verdwijnen. Sommige klachten vragen wat meer tijd. De vervolg Acupunctuur behandelingen zijn meestal wekelijks en het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. Uw eerste Acupunctuur consult duurt ruim 1½ uur waarbij een intake plaats vindt en de vervolghandelingen ruim 1 uur.

Behandelingen door Acupunctuur Stramproy ZIGRON worden vergoed door zorgverzekeraars.

Polsdiagnostiek Acupunctuur

Intake

Tijdens het eerste Acupunctuur consult vindt er een intake, een uitgebreid onderzoek plaats. U kunt diverse vragen verwachten over uw eetlust, slaappatroon, enz. Bij Acupunctuur Stramproy ZIGRON speelt tong-diagnose een belangrijke rol. Ook het voelen van de pols is een belangrijk diagnose middel. Bij beide polsgewrichten wordt op drie verschillende plaatsen en niveaus de pols gevoeld. Door op elke plek nauwkeurig de spanning, diepte, breedte en snelheid te meten, komt de Acupuncturist veel te weten over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de verschillende organen.

Hierdoor wordt duidelijk wat de dieperliggende oorzaak van uw klacht is. Aan de hand van de diagnose wordt een Acupunctuur behandelplan opgesteld en wordt besproken wat ik voor u kan betekenen. Uiteraard hebt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Na uw toestemming kan de behandeling in hetzelfde consult starten. Uw dossier blijft in archief volgens wettelijke termijnen.

Klachtenregeling

Bij een contact met mensen en zeker bij een zorgbehandeling is het belangrijk dat de zorgbehandeling gebeurt in een omgeving waarin u zich veilig voelt. Als Acupuncturist heb ik mijn beroepsgeheim en zal ik er alles aandoen u met respect te behandelen. Mocht er een keer iets zijn, dan is het altijd goed om dat met mij te bespreken en zal ik het uiterst serieus nemen. De communicatie is natuurlijk erg belangrijk, sprekende mensen zijn te helpen. Samen komen we er wel uit. Acupunctuur Stramproy ZIGRON is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (afgekort RBCZ) en bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (afgekort TCZ), werkt conform het Privacyreglement van de beroepsvereniging FAGT, en is aangesloten bij een Wkkgz erkende Geschilleninstantie en onafhankelijke Klachtenfunctionaris.

Acupunctuur Stramproy ZIGRON