ACUPUNCTUUR BIJ PSYCHO-EMOTIONELE KLACHTEN
Acupunctuur Stramproy ZIGRON

Effect van Emoties

Volgens de visie van Acupunctuur zijn negatieve- en onverwerkte emoties de belangrijkste oorzaak van ziektes. Zij kunnen het immuunsysteem beschadigen en uitmonden in zowel lichamelijke als psychische klachten. In de praktijk komen deze emoties vaak voor en zijn ze goed te behandelen met behulp van Acupunctuur.

Ziekmakende emoties

Heftige of langdurige emoties zoals angst, verdriet, schuldgevoel, haat, wrok, stress, etc. veroorzaakt door pijnlijke ervaringen worden vaak niet of niet voldoende verwerkt. Echter deze ervaringen worden wel opgeslagen in het lichaamsgeheugen waar het verkrampingen, verstijvingen en ineen krimpingen kunnen veroorzaken. De vrije circulatie van energie en het immuunsysteem worden gehinderd. Snel heeft dit ook invloed op de orgaanfuncties, die worden verstoord. Zodra dit gebeurd wordt het ernstiger omdat dit kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, wat zich kan uiten in:
nekpijn                                 schouderklachten
verteringsproblemen        allergie
oprispingen                         menstruatiestoornis
hoofdpijn                             maagpijn
faalangst                              immuniteitsverstoring
fobie                                     hoogtevrees
hartkloppingen                   astma                   
hyperventilatie                   slecht slapen
bedplassen
Bijna iedereen heeft kleine of grotere onverwerkte ervaringen. Eenieder heeft wel eens iets meegemaakt dat een diepe indruk naliet wat oorzaak kan zijn van lichamelijke- of psychische gezondheidsproblemen.

Trauma

Een trauma kan ook ongemerkt ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan ouderlijke affectie of van dwingende culturele- en/of religieuze overtuigingen. Dit kan het bewustzijn slopen waardoor gevoelens van depressie, (faal)angst, minderwaardigheid, jaloersheid, afgunst, achterdocht, agressiviteit, etc. ontstaan. Die ook op hun beurt de diepere oorzaak van ziektes kunnen worden.

Dwangmatig gedrag

Door onverwerkte emoties en traumatische ervaringen kunnen dwangmatige gedragspatronen ontstaan. In bedreigende situaties kan een reflexmatige reactie een noodzakelijke zelfbescherming zijn, bijv. vechten voor het leven en het wegspringen voor een toesnellende auto. Maar ook het vergeten van ondraaglijke gebeurtenissen zoals kindermishandeling en/of incest. Deze pijnlijke ervaringen worden bij die oorspronkelijke situatie niet correct verwerkt en blijft aanwezig in het onderbewuste.
Een nieuwe stress kan onbewust als gelijk aan de eerdere stress worden ervaren. Soms kan dit jaren later weer geactiveerd worden en dezelfde reflexmatige reactie uitlokken. Dit reactiepatroon, welk oorspronkelijk noodzakelijk was, is het nu niet meer. Het wordt een ongewenste overreactie. Indien het permanent ingeschakeld is, dan staat deze emotionele lading continu klaar om te reageren met een dwangmatige gedraging of een lichamelijke klacht. Dit is te vergelijken met het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) waarbij de onverwerkte emoties in het limbisch systeem van de hersenen stress veroorzaken in het centraal zenuwstelsel en/of in het hormonale systeem.

Overgeërfd

Bepaalde heftige emoties kunnen volgens de visie van Acupunctuur doordringen tot in de erfelijke energie. De moderne epigenetica bewijst ook dat traumatische stress sporen kan achterlaten in het genetisch patroon. Die worden dan overgedragen op verschillende generaties en kunnen daardoor oorzaak zijn van diverse klachten. Het probleem is dat niemand zelf die emotionele ervaring heeft meegemaakt en zich niets kan herinneren noch kan verwerken. Stress therapie staat dan vaak machteloos. Gelukkig kan zelfs deze overgeërfde emotionele lading opgespoord en geëlimineerd worden met Acupunctuur.

"Om alle acupunctuur
fundamenteel en efficiënt te maken,
moet men eerst de geest genezen."
(bron: Su Wen, Hfd.25 (Veith 1972)

Acupunctuur Stramproy ZIGRON d.d. 13-11-2020