Acupunctuur Stramproy ZIGRON - Kan acupunctuur naast een reguliere geneesmethode?

Ja, Acupunctuur is hier prima geschikt voor!

Acupunctuur kan een aanvullende behandeling zijn naast uw reguliere behandeling. U heeft hiervoor geen toestemming van uw huisarts nodig. De meeste (huis)artsen staan hier tegenwoordig positief tegenover, omdat Acupunctuur uitkomst biedt bij veel klachten waar huisartsen in de praktijk mee te maken hebben. Klik hier

Behandelingen door Acupunctuur Stramproy ZIGRON worden vergoed door zorgverzekeraars.

Acupunctuur Stramproy ZIGRON